به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، در نامه کمیته اجرایی lcf درباره وضعیت فدراسیون قایقرانی ایران آمده است:

«آقای عباسی عزیز
پیرو چندین نامه و مکاتبات با مقام های مسئول ایرانی و همچنانکه در نامه مورخ ۲۵ ژوئن نیز اعلام گردید، کمیته اجرایی فدراسیون قایقرانی در مورد وضعیت آقای دنیا مالی و فدراسیون قایقرانی ایران تشکیل جلسه داد.

کمیته اجرایی فدراسیون جهانی قایقرانی معتقد است جواب وزارت ورزش در قبال سئوالات فدراسیون جهانی در این زمینه قانع کننده نبوده و لذا تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است.

۱ - فدراسیون جهانی آقای دنیا مالی را همچنان به عنوان رئیس فدراسیون قایقرانی به رسمیت می شناسد.

۲ - تمامی فعالیت های حال و آینده فدراسیون ایران با توجه به قوانین و مقررات فدراسیون جهانی قایقرانی به حالت تعلیق در می آید.

۳ - تنها فعالیت هایی که توسط رئیس فدراسیون قایقرانی ایران، آقای دنیا مالی تائید گردد می تواند تحت نظارت فدراسیون جهانی انجام پذیرد.

۴ - ورزشکاران شرکت کننده در المپیک از جانب آقای دنیا مالی و از طریق کمیته ملی المپیک مجاز به شرکت در بازی ها می باشند و کلیه ی کارها مربوط به آنها با مسئولیت آقای دنیا مالی است.

۵ - تیم های منتخب برای قهرمانی جهان کانوپلو به وسیله ی آقای دنیا مالی تائید و ایشان مسئول این تیم ها در رقابت ها می باشند.

۶ - تمامی مکاتبات متفرقه درباره ی حضور ورزشکاران ایرانی در رقابت های جهانی فدراسیون قایقرانی معتبر نبوده و کلیه افراد مرتبط از این تصمیم مطلع خواهند گردید.

۷ - فدراسیون جهانی قایقرانی کنگره فدراسیون قایقرانی ایران را که در اواخر سال ۲۰۱۳برگزار می شود به رسمیت می شناسد و در آن زمان در باره ی موضع خود در قبال آقای دنیا مالی ارزیابی مجدد می نماید.

اگر شما تمایل به مذاکره درباره ی این موضوع مهم دارید بنده در خدمت شما می باشم.
با احترام
خوزه پرورنا
رئیس فدراسیون جهانی قایقرانی(کانوئینگ)»