به گزارش افکارنیوز به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، هاشمیان در اینباره گفت: احکام پنج مورد از موارد تخلف دوپینگ کمیسیون بدوی ۵ مورد از موارد تخلف فوتبال اعلام شد که بر اساس احکام ابلاغی به ترتیب سه بازیکن به محرومیت دو ساله و دو بازیکن به محرومیت سه ماهه محکوم شدند.

وی ادامه داد: امروز این احکام به باشگاهها ابلاغ شد و باشگاهها و بازیکنان تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۱ تیر فرصت دارند در خواست استیناف کنند تا رسیدگی در این باره آغاز شود.

هاشمیان در پایان گفت: در صورتی که تا پایان وقت اداری یکشنبه ۱۱ تیر درخواست استیناف نکنند، احکام بازیکنان قطعی میشود.