به گزارش افکار به نقل از امروزی هاروزنامه‌های ورزشی با تیتر‌هایی مثل «بازگشت پرسپولیس به ۳۰ سال قبل» به استقبال این اتفاق رفتند و زمزمه‌های اعتراض آمیز خیلی زود به فریادهای بلند تبدیل شدند. پروین اعلام کرد برای حضور روی نیمکت استخاره کرده و بسیار خوب آمده، ‌ او حتی از انتخاب دستیاران بسیار قوی خبر داد تا هواداران پرسپولیس به این باور برسند که کار بازگشت علی پروین به پرسپولیس به پایان رسیده است؛ مردی که در آخرین حضورش روی این نیمکت به عنوان سرمربی طی ۲۲ بازی متحمل هشت باخت شد و تنها هفت بار به پیروزی رسید تا با کارنامه‌ای تاریک ناچار به وداع با فوتبال و پرسپولیس شود. واکنش‌ها به این انتخاب به شدت منفی بود. تمرین صبح دیروز پرسپولیس درحالی در ورزشگاه درفشی‌فر برگزار شد که تعداد اندکی از تماشاگران حضور پروین را مفید می‌دانستد و تعدادی دیگر هم با تشویق علی دایی به این انتخاب احتمالی اعتراض می‌کردند. شعارهای این دو دسته در نهایت به درگیری فیزیکی بین آنها انجامید و کار بسیار بالا گرفت. این در شرایطی بود که اثری از حضور علی پروین در تمرین دیده نمی‌شد. در این میان ناصر ابراهیمی - دستیار همیشگی پروین در پرسپولیس - بیش از همه از این احتمال خوشحال به نظر می‌رسید. او با اکثر خبرگزاری‌ها مصاحبه کرد و علی پروین را آلکس فرگوسن پرسپولیس لقب داد! بازیکنان تازه وارد پرسپولیس هم موضع سیاستمدارانه‌ای را اتخاذ کردند و به غیر از علی کریمی که سکوت اختیار کرد، اغلب از پروین به عنوان اسطوره و بزرگ باشگاه نام بردند.

واکنشهای رسانهای و مردمی به حضور پروین روی نیمکت پرسپولیس به قدری شدید بود که او تصمیم گرفت قبل از آنکه کار به جاهای باریک کشیده شود انصرافش را اعلام کند. پروین استعفای رویانیان را دلیل اصلی این انصراف اعلام کرد و گفت: وقتی به دفتر رویانیان رفتم متوجه شدم او استعفایش را نوشته و میخواهد برود. با اصرار نظر رویانیان را عوض کردم و به او گفتم دیگر سرمربی پرسپولیس نمیشوم. ظرف یکی، دو روز آینده خودم شخصاً سرمربی پرسپولیس را ایرانی یا خارجی انتخاب میکنم. پروین البته اینطور وانمود میکند که به دنبال اعلام خبر حضورش روی نیمکت پرسپولیس موجی از شادی در میان هواداران پرسپولیس ایجاد شده است: از تمام مردم سپاسگزارم که در این ۲۴ ساعت عاشقانه لطف خود را به من نشان دادند. همیشه افتخار میکنم که لقبم سلطان پرسپولیس است. سرمربی جدید که بیاید خودم بالای سر او میایستم و تمام امور را زیر نظر خواهم داشت. در نهایت محمد رویانیان در گفتوگویی اعلام کرد دیگر در انتخاب سرمربی تیم دخالت نمیکند و این موضوع را به علی پروین واگذار کرده است: دیگر خسته شدهام. متاسفانه ما هر کاری که میکنیم با واکنشی روبهرو میشویم. بسیار خستهام و وظیفه انتخاب سرمربی را به پروین و کمیته فنی میدهم تا آنها خودشان تصمیم بگیرند. دیگر ایمان پیدا کردهام که اتفاقات در فوتبال در جای دیگری رقم میخورد.