کاروان 22 نفره پرسپولیس در سفر به اهواز

تیم اصلی پرسپولیس به همراه چند بازیکن جوان راهی اهواز شدند.

پرسپولیس ظهر دیروز آخرین تمرین خود را پیش از رویارویی با فولاد انجام داد و بعد از تمرین و صرف نهار سرخ پوشان از ورزشگاه کاظمی راهی فرودگاه شدند تا با پرواز چارتر به اهواز سفر کنند.

در این سفر تعداد پرسپولیسی ها بیش از سفرهای قبلی بود و با تصمیم یحیی گل محمدی 22 بازیکن در این سفر حضور داشتند. بنابراین به جز بازیکنان اصلی، تعدادی از بازیکنان جوان نیز در لیست سفر قرار گرفتند تا به نوعی کسب تجربه کنند.

گفتنی است این بازیکنان جوان قبل از بازی با فولاد درنهایت از لیست خط می خوردند تا لیست سرخ پوشان برای بازی با فولاد طبق معمول به 20 نفر برسد.

کاروان 22 نفره پرسپولیس در سفر به اهواز