قاسمپور: اظهارات سرپرست تیم ملی امید فوتبالی نیست

ابراهیم قاسمپور کارشناس فوتبال درباره اینکه تیم ملی امید در بازی‌های آسیایی هانگژو موفق می‌شود، گفت: تیم ملی امید بازیکنان خوبی دارد و خیلی از آن‌ها در مسابقات  لیگ بالاترین سطح فوتبال ما بازی می‌کنند و انتظار داریم که این تیم در آسیا موفق شود. حالا چه تدابیری دیدند این موضوع هم مهم است و بازی تدارکاتی و اردو‌های مدنظر سرمربی هم اهمیت دارد. بازی‌های آسیایی سخت است، اما بضاعت بازیکنان ما کم نیست و این توانایی را دارند که بتوانند موفقیت به دست آورند.

او درباره اظهارات فرقانی سرپرست تیم ملی امید مبنی بر اینکه فشار را از بازیکنان بردارید و نگویید که ۵۰ سال تیم ملی امید به المپیک نرفته است، گفت: وظیفه سرپرست این است که فشار را از تیم خود بردارد که این موضوع را به او حق می‌دهم. اما اکثریت بازیکنان تیم ملی امید در لیگ ایران دارند بازی می‌کنند. به هر صورت ما ۵۰ سال است که به المپیک نرفتیم و موقعی که کادری تشکیل می‌شود و بازیکنان هم خودشان انتخاب می‌کنند انتظار این است که تیم ملی امید ما بعد از سالیان سال بتواند به المپیک صعود کند. به نظرم  این اتفاق دور از دسترس هم نیست در صورتی که خوب تدارک ببینند و برنامه ریزی کنند و از این بازیکنان بهره ببرند.

قاسمپور تصریح کرد: به نظرم تفکرات فرقانی سرپرست تیم ملی امید فوتبالی نیست. به او حق می‌دهم که به عنوان سرپرست فشار‌ها را از دوش بازیکنان بردارد، اما آن طرف قضیه هم او سعی کند که مسائل را فوتبالی مطرح کند و مردم  فوتبال را خوب می‌فهمند. اینکه نگویید ۵۰ سال تیم ملی امید به المپیک نرفته حالا ۴۰ و خرده‌ای نرفته است خیلی این ۳، ۴ ساله مهم است. در هر صورت انتظار از تیم ملی امید و کادر فنی این است که امکانات لازم را برای تیم ملی تهیه کنند و پتانسیل بازیکنان ما در حدی هست که بتوانیم به المپیک صعود کنیم. البته من معتقدم ما می‌توانیم مقام هم در این مسابقات کسب کنیم.

قاسم پور