کشتی آزاد قهرمانی جهان| اطری نخستین بازنده ایران

در ادامه رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان، امروز رضا اطری در زون 61 کیلوگرم به مصاف اوگاوا از ژاپن رفت و یک رقابتی نزدیک نتیجه را به حریفش واگذار کرد.

این مسابقه با حساب یک بر یک به پایان رسید، اما کشتی گیر ژاپنی به دلیل اینکه امتیاز آخر را گرفته بود، برنده شد.

اطری باید منتظر نتایج این کشتی گیر باید و در صورت صعود او به فینال، در جدول بازنده ها رقابت کند.

کشتی آزاد قهرمانی جهان| اطری نخستین بازنده ایران