آخرین وضعیت شاه ماهی لیگ برتری پس از مصدومیت وحشتناک

مهرداد عبدی در برخوردی سنگین با بازیکن بمبئی سیتی از ناحیه گونه آسیب دید و بلافاصله پس از پایان بازی برای عکسبرداری راهی بیمارستان شد.

با معاینات اولیه و سیتی اسکن مشخص شد این بازیکن از دو ناحیه گونه آسیب دیده، ولی جمع بندی نهایی در مورد وی پس از بازگشت کاروان تیم به تهران صورت خواهد گرفت.

کاروان نساجی ایران پس از برتری مقابل نماینده هند تا ساعاتی دیگر عازم فرودگاه و با پرواز وارش عازم تهران خواهد شد.

آخرین وضعیت شاه ماهی لیگ برتری پس از مصدومیت وحشتناک