به گزارش افکار نیوز،فروزان سليماني در گفتوگو با ايسنا در خوزستان اظهاركرد: اين موضوع براي پيشرفت بانوان ما يك نياز بود زيرا اگر ما نتوانيم در مسابقات برون مرزي شركت كنيم در نتيجه پيشرفتي هم نخواهيم داشت.

وی بیان‌کرد: ما با شرکت نکردن در مسابقات برون‌مرزی در واقع در حال چرخیدن به دور خود هستیم. اگر فقط به بعد تفریحی به ورزش نگاه کنیم، در داخل کشور می‌توانیم از این نظر ارضا شویم.

این مربی فوتبال بانوان ادامه‌ داد: اگر هدف‌مان قهرمانی باشد پس باید در رقابت‌های برون مرزی شرکت کنیم و این تصمیم می‌تواند نوید خوبی برای بانوان ما باشد.

سليماني عنوانكرد: يكي از آسيبهايي كه آنها مطرح كردهاند اين است كه احتمال دارد بازيكني كه ميخواهد از پشت سر خطا كند، پوشش بازيكن را بكشد كه در اين حالت احتمال برگشت گردن و آسيب سر وجود دارد.