به گزارش افکار نیوز به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس؛ برنامه هفت هفته از دیدارهای لیگ برتر فوتبال بشرح ذیل اعلام شد:
هفته اول
پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۱
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس(ورزشگاه تختی آبادان) ساعت ۲۰:۴۵
فجر سپاسی - ذوب آهن(ورزشگاه متعاقبا اعلام خواهد شد) ساعت ۲۰:۳۰
صبای قم - پیکان(ورزشگاه یادگار امام قم) ساعت ۲۰:۴۵
گهر درود - ملوان انزلی(نام ورزشگاه متعاقبا اعلام خواهد شد) ساعت ۲۰:۴۵
نفت تهران - راه آهن(ورزشگاه دستگردی) ساعت ۲۰:۴۵
جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۱
استقلال - آلومینیوم هرمزگان(ورزشگاه آزادی تهران) ساعت ۲۰:۴۵
داماش گیلان - فولاد خوزستان(ورزشگاه شهید عضدی رشت) ساعت ۲۱
تراکتورسازی - سایپا(ورزشگاه یادگار امام تبریز) ساعت ۲۰:۱۵
سپاهان - مس کرمان(ورزشگاه فولاد شهر اصفهان) ساعت ۲۰:۴۵
هفته دوم
سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۱(ساعت ۲۲)
پرسپولیس - فجر سپاسی(ورزشگاه آزادی تهران)
راه آهن - گهر درود(ورزشگاه اکباتان)
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۱(ساعت ۲۲)
سایپا - استقلال(ورزشگاه انقلاب کرج)
آلومینیوم هرمزگان - داماش گیلان(نام ورزشگاه متعاقبا اعلام خواهد شد)
فولاد خوزستان - سپاهان(ورزشگاه تختی اهواز)
ذوب آهن - صبای قم(ورزشگاه فولاد شهر اصفهان)
مس کرمان - نفت تهران(ورزشگاه باهنر کرمان)
پیکان - تراکتورسازی(ورزشگاه تختی تهران)
ملوان انزلی - صنعت نفت آبادان(ورزشگاه تختی انزلی)
هفته سوم
دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۱(ساعت ۲۲)
گهر درود - پرسپولیس(نام ورزشگاه متعاقبا اعلام خواهد شد)
صبای قم - ملوان انزلی(ورزشگاه یادگار امام قم)
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۱(ساعت ۲۲)
استقلال - ذوب آهن(ورزشگاه آزادی تهران)
داماش گیلان - پیکان(ورزشگاه شهید عضدی رشت)
فجر سپاسی - صنعت نفت آبادان(نام ورزشگاه متعاقبا اعلام خواهد شد)
نفت تهران - آلومینیوم هرمزگان(ورزشگاه دستگردی)
فولاد خوزستان - سایپا(ورزشگاه تختی اهواز)
تراکتورسازی - مس کرمان(ورزشگاه یادگار امام تبریز)
سپاهان - راه آهن(ورزشگاه فولادشهر اصفهان)
هفته چهارم
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۱(ساعت ۲۲)
پرسپولیس - صبای قم(ورزشگاه آزادی)
دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱(ساعت ۲۲)
سایپا - داماش گیلان(ورزشگاه انقلاب کرج)
صنعت نفت آبادان - نفت تهران(ورزشگاه تختی آبادان)
آلومینیوم هرمزگان - فولاد خوزستان(نام ورزشگاه متعاقبا اعلام خواهد شد)
ملوان انزلی - فجر سپاسی(ورزشگاه تختی انزلی)
پیکان - گهر درود(ورزشگاه تختی تهران)
مس کرمان - استقلال(ورزشگاه باهنر کرمان)
راه آهن - تراکتورسازی(ورزشگاه اکباتان)
ذوب آهن - سپاهان(فولادشهر اصفهان)
هفته پنجم
جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۱(ساعت ۲۲)
استقلال - ملوان(ورزشگاه آزادی)
تراکتورسازی - نفت تهران(ورزشگاه یادگار امام تبریز)
فولاد خوزستان - مس کرمان(ورزشگاه تختی اهواز)
صبای قم - فجر سپاسی(ورزشگاه یادگار امام قم)
آلومینیوم هرمزگان - راه آهن(نام ورزشگاه متعاقبا اعلام خواهد شد)
سپاهان - سایپا(ورزشگاه فولادشهر اصفهان)
گهردرود - ذوب آهن(نام ورزشگاه متعاقبا اعلام خواهد شد)
نفت تهران - پیکان(ورزشگاه دستگردی)
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۱(ساعت ۲۲)
داماش گیلان - پرسپولیس(ورزشگاه شهید عضدی‌ رشت)
هفته ششم
پنجشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۱
صنعت نفت آبادان - صبای قم(ورزشگاه تختی آبادان) ساعت ۲۰:۱۵
راه آهن - فولادخوزستان(ورزشگاه اکباتان تهران) ساعت ۱۹:۱۰
فجر سپاسی - گهردرود(نام ورزشگاه متعاقبا اعلام خواهد شد) ساعت۱۹
سایپا - آلومینیوم هرمزگان(ورزشگاه انقلاب کرج) ساعت ۱۹:۱۰
ذوب آهن - تراکتورسازی(ورزشگاه فولادشهر اصفهان) ساعت ۱۹
ملوان انزلی - نفت تهران(ورزشگاه تختی انزلی) ساعت ۱۹:۱۵
پیکان - سپاهان(ورزشگاه تختی تهران) ساعت۱۹:۱۰
جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۱
مس کرمان - داماش(ورزشگاه باهنر کرمان) ساعت۱۸:۳۰
پرسپولیس - استقلال(ورزشگاه آزادی) ۱۹:۱۰
هفته هفتم
سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۱
تراکتورسازی - صبای قم(یادگار امام تبریز) ساعت ۱۹:۳۰
استقلال - پیکان(ورزشگاه آزادی) ساعت ۱۹
گهردرود - صنعت نفت آبادان(نام ورزشگاه متعاقبا اعلام خواهد شد) ساعت ۱۹
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۱
داماش گیلان - ملوان(ورزشگاه شهید عضدی رشت) ساعت ۱۹:۱۵
فولاد خوزستان - پرسپولیس(ورزشگاه تختی اهواز) ساعت۱۹
سپاهان - فجر سپاسی(فولادشهر اصفهان) ساعت۱۹
آلومینیوم هرمزگان - مس کرمان(نام ورزشگاه متعاقبا اعلام خواهد شد) ساعت ۱۹:۳۰
سایپا - راه آهن(ورزشگاه انقلاب کرج) ساعت ۱۹
نفت تهران - ذوب آهن (ورزشگاه دستگردی) ساعت ۱۹