به گزارش افکار نیوز به نقل از جهان، پس از آنکه محمد مایلی کهن، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در مصاحبه ای به انتقاد از عملکرد باشگاه پرسپولیس و مدیریت محمد رویانیان پرداخت، این مدیر همچون دفعات قبل در برابر این صحبت ها واکنش تندی نشان نداد.


مدیرعامل پرسپولیس دراین باره گفت: ذ «آقای مایلی کهن عادت دارد که چند وقت یکبار حرفهایی را مطرح کند و بنده هم ترجیح می دهم که پاسخی ندهم اما باید یادآور شوم که اینطور که ایشان گفته اند نیست.»


وی افزود: «ایشان از چهره های ارزشی فوتبال هستند و بنده به ارزشی بودن آقای مایلی کهن اعتقا دارم و شخصا سعی می کنم هیچوقت برابر چهره های ارزشی نایستم و با آنها مقابله نکنم.»


مدیرعامل پرسپولیس در ادامه گفت: «ایشان گاهی از سر دلسوزی حرفهایی را مطرح می کنند که لزوما آن حرفها درست نیست؛ مثل همین بحثافزایش نرخ بنزین که گفته اند و در واقع توهین و اتهام است و واقعیت ندارد؛ با این حال بنده سعی می کنم در برابر صحبت های ایشان صبر پیشه کنم.»


رویانیان در توضیح بخشی دیگر از صحبت های اخیر مایلی کهن گفت: «آقای مایلی کهن در جلسه ای بحثآقای جلالی را مطرح کردند و ما نیز با کمیته فنی باشگاه مطرح کردیم و آنها این موضوع را نپذیرفتند حالا من چه باید بکنم؟ دلیل نمی شود که هر کاری که ایشان خواستند همان شود.»


وی در انتها گفت: «ایشان(مایلی کهن) با همه چیز مخالف است و اساسا از همه چیز انتقاد می کنند و این دیگر گناه ما نیست که ایشان با همه چیز مخالف هستند!»آقای رویانیان آن دنیا خودم جلویت رامیگیرم/ به مشکل بخورند بنزین را دوبرابر میکنند!