به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، پس از اینکه امروز اعلام شد باشگاه راهآهن به شرکت هواپیمایی فراز قشم فروخته شد و همچنین از امروز این باشگاه نقل و انتقال بازیکنان را آغاز کرد محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل این باشگاه از سمت خود استعفا کرد.