به گزارش افکارنیوز به نقل از گل، علی فتح اللهزاده که برای حضور در اردوی استقلال به ترکیه رفته است خوش قدم نبود و در حضور او جنب نیمکت استقلال اولین باخت آبیها مقابل پیکان رقم خورد.

البته امیرقلعه نویی علی الاصول در روزهای بدنسازی تیمش را فقط برای شناخت و هماهنگی به زمین میفرستد و باختهایی مثل این اتفاقهای مهمی برای تیم او محسوب نمیشوند...