به گزارش افکارنیوز به نقل از گل، ستاد تخلفات حرفهای فدراسیون فوتبال تصمیم دارد به مناسبت ماه رمضان افرادی که در آن ستاد پرونده دارند و محروم هستند را مورد عفو قرار دهد. کسانی هم که در این موارد متضرر گردیده و مورد اخاذی و کلاهبرداری و... قرار گرفتهاند میتوانند با مراجعه به دادگستری علیه متخلفین طرح دعوی نمایند.

به نظر میرسد فدراسیون هم به این نتیجه رسیده که موازیکاری با قوانین دادگستری سودی ندارد و باید هر امری از مجرای قانونی خود پیگیری گردد. به این ترتیب همه متهمان لیست ۱۰۱ نفره هم میتوانند تا اثبات اتهامشان در دادگاه، به فعالیت خود ادامه دهند.