ساعت و تاریخ دقیق هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران

دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران طی روزهای پنجشنبه و جمعه و شنبه از تاریخ 2 آذر الی 4 آذر با انجام هفت بازی در شهرهای مختلف کشور برگزار خواهد شد.

ساعت و تاریخ دقیق هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران