به گزارش افکارنیوز، محمد رویانیان در گفتوگو با فارس، عنوان کرد: در هفته جاری نزد علمای قم مشرف خواهم شد و پس از ارائه توضیحات در صورت تاکید این عزیزان و اجازه آنها، در ماه مبارک رمضان در لیگ برتر شرکت نخواهیم کرد.

رویانیان ادامه داد: درباره این موضوع در آینده بیشتر با هواداران صحبت خواهم کرد و درباره تصمیم و دیدارهایم، مسائل را ریز به ریز توضیح خواهم داد. به دنبال حفظ ارزشهای دینی و الهی هستیم و برای ما این موضوع اهمیت صد چندان دارد.