سردار آزمون با این استوری جواب منتقدان تیم ملی را داد

شب گذشته سعید الهویی میهمان ویژه برنامه جام ملتهای آسیا بود که بحث و تنش زیادی بین او و مجریان این برنامه وجود داشت.

حالا سردار آزمون در راستای حمایت از مربی تیم ملی، استوری زیر را منتشر کرده است:

سردار آزمون با این استوری جواب منتقدان تیم ملی را داد