ناصر محمدخانی دست به افشاگری زد| ماجراهای تلخ برای محمدخانی

ناصر محمدخانی بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی که ماجرای زندگی شخصی اش سال ها قبل پرحاشیه شده بود، می گوید به من می‌گفتند که فوتبال را رها کن چون برای تو نان و آب نمی‌شود. او گفته است: تا ماشین علی پروین می‌رفتم ولی خجالت می‌کشیدم از او امضا بگیرم.