تصاویر جدید تمرین سردار آزمون در اس رم

سردار آزمون در پایان جام ملتهای آسیا که با ناکامی دوباره تیم ملی ایران همراه بود، راهی رم شد تا در تمرین‌های جالوروسی شرکت کند. زمانی که او رم را به مقصد قطر ترک کرد، هدایت رم با ژوزه مورینیو بود و در بازگشتش به پایتخت ایتالیا دانیله دِروسی را روی نیمکت می‌بیند.