حمایت کنعانی زادگان از سعید الهویی مربی تیم ملی

چند شب پیش سعید الهویی میهمان ویژه برنامه جام ملت های آسیا بود و بحث های زیادی بین مربی تیم ملی و کارشناسان برنامه به وجود آمد. محمدحسین کنعانی زادگان بعد از  سردار آزمون ، با انتشار یک استوری از سعید الهویی مربی تیم ملی حمایت کرد.


حمایت کنعانی زادگان از سعید الهویی مربی تیم ملی