مهدی قائدی در تیم منتخب جام ملت های آسیا ۲۰۲۳

در تصویر زیر مهدی قائدی در تیم منتخب جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ را مشاهده می کنید.

مهدی قائدی در تیم منتخب جام ملت های آسیا ۲۰۲۳