اولین عکس از اتوبوس اختصاصی سپاهان

این در حالی است که اتوبوس تیم تراکتور ساعاتی پیش از بازیکنان این تیم وارد تبریز شده و در مقابل هتل محل اقامت این تیم پارک کرده است.

جالب اینکه اتوبوس تیم فوتبال سپاهان اختصاصی است و زردپوشان اصفهانی با این سروشکل توجهات را به خود جلب می‌کنند.

اولین عکس از اتوبوس اختصاصی سپاهان