خانواده اورونوف به‌زودی می‌آیند!

خانواده اورونوف در راه تهران تا این ستاره پرسپولیس از تنهایی درآید.  براین اساس  تا پایان هفته خانواده اوستون اورونوف به تهران خواهند آمد.

گفتنی است باشگاه در حال تجهیز خانه جدید استون و گرفتن بلیت است تا خانواده این بازیکن تا پایان هفته به تهران بیایند.

خانواده اورونوف به‌زودی می‌آیند!