هدیه گران‌قیمت سردار آزمون به فوتبالیست جنجالی

شیث رضایی در صفحه شخصی خود نوشت:

قلب بزرگ از آن کسانیست که لیاقتش را دارند

سردار عزیز مرد دوست داشتنی

ممنونم از هدیه تولد

ساحلی

خدا به خودتو خانوادت سلامتی بده

دشمن کور بشه اگه نتونه پشرفتتو ببینه

هدیه گران‌قیمت سردار آزمون به فوتبالیست جنجالی