لقب عجیبی که باشگاه استقلال به روزبه چشمی داد

باشگاه استقلال به مناسبت دویستمین بازی روزبه چشمی با پیراهن استقلال متنی را منتشر و از این بازیکن تقدیر به عمل آورد.

در این مطلب باشگاه آبی‌ها به بازیکن متعصب خود لقب «چشم و چراغ استقلال» را داد که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.

لقب عجیبی که باشگاه استقلال به روزبه چشمی داد