حرکات موزون و عجیب عبدالکریم حسن در تمرین پرسپولیس با آهنگ عربی

عبدالکریم حسن استوری جدیدی را منتشر کرده است.

عبدالکریم حسن که در نیم فصل به جمع سرخ پوشان تهرانی پیوست و حالا به بازیکن ثابت سرخ ها در ترکیب تبدیل شده است، عملکرد خوبی را داشته و این روزها بیشتر از گذشته مورد توجه هواداران واقع شده است.

حالا عبدالکریم حسن یک ویدیو از خودش در حال رقصیدن با آهنگ عربی در تمرین پرسپولیس را به اشتراک گذاشته است: