سرمربی تراکتور مشخص شد

باشگاه تراکتور بعد از ترک تبریز توسط پاکو خمس تلاش ویژه ای را آغاز کرده بود که دوباره قربان بردیف را به خدمت بگیرد اما این مربی حضورش را در اردوی تیم تراکتور به پایان فصل جاری و ابتدای فصل آینده موکول کرده است.

سرمربی تراکتور مشخص شد

با این حساب تا پایان فصل محمد نصرتی هدایت گر تیم تراکتور خواهد بود تا در اولین فرصت مقدمات حضور قربان بردیف در تیم تراکتور مهیا شود.

البته ممکن است پایان فصل یک بار دیگر قربان بردیف اعلام کند برای حضور در تیم تراکتور با مشکل مواجه شده است. آنوقت باشگاه با یک مربی دیگر وارد مذاکره می شود.