گل اول پرسپولیس به صنعت نفت با ضربه سر دانیال اسماعیلی فر

گل اول پرسپولیس به صنعت نفت آبادان در بازی مهم هفته ۲۴ لیگ برتر ار روی نقطه کرنر و ارسال امید عالیشاه و ضربه سر دانیال اسماعیلی فر رقم خورد.فیلم گل اول پرسپولیس را می بینید.