گل شمس آذر به استقلال در بازی هفته ۲۵ لیگ برتر

شمس آذر پس از عقب افتادن ۳ گل از استقلال توانست گل اول خود را توسط فراز امامعلی به ثمر برساند.

گل اول شمس آذر به استقلال می بینید.