احضار کاپیتان استقلال به کمیته انضباطی

با اعلام کمیته انضباطی، سیدحسین حسینی ،دروازه بان تیم استقلال جهت ادای پاره ای از توضیحات در این کمیته حضور خواهد یافت.

سیدحسین حسینی