خبر فوری برای تراکتور | سرمربی تراکتور این پرسپولیسی است

مسئولان باشگاه تراکتور تبریز حمید مطهری را به عنوان مسئول فنی تیم و سرمربی موقت انتخاب کردند.

تراکتوری‌ها که بهدنبال جذب یحیی گل‌محمدی هستند تصمیم گرفتند تا زمان برطرف شدن مشکلات حضور او در این تیم مطهری را به عنوان مسئول فنی انتخاب کنند.

مطهری که یکی از اعضای کادرفنی تیم ملی نیز است با حضور در تبریز تمرینات تراکتور را زیر نظر خواهد گرفت.

خبر فوری برای تراکتور | سرمربی تراکتور این پرسپولیسی است