تکذیب کتک خوردن مبارز ایرانی به خاطر یک دختر

ویدیویی منتشر شده که علی هیبتی در مبارزه هفته گذشته خود در سری دوم مبارزه‌های HFC-MMA در قفس در مسکو پیش از شروع مبارزه، لگدی حواله یک Ring Girl به نام ماریا می‌کند.

 رسانه‌های زیادی مدعی شده‌اند هیبتی به‌خاطر این حرکت از تماشاگران روسی کتک خورده و برای همیشه محروم شده‌است که نادرست است.

 ویدیو کتک‌کاری مربوط به درگیری دیگری است که دقایقی بعد از مبارزه هیبتی بین حریف علی هیبتی یعنی آرکادی اوسپیان و فرد دیگری از بیرون به نام نبی نبیف، مبارز دیگر این مسابقات شکل می‌گیرد.

 در بعضی رسانه‌ها گفته شده محرومیت مادام‌العمر ادعاشده در رسانه‌های روسی به نبی نبیف تعلق گرفته، که دعوا را راه‌انداخته و اوسپیان را در بیرون قفس کتک زده‌است.

در حساب اینستاگرام HFC-MMA هیچ خبری در درباره محرومیت مادام‌العمر نبی نبیف تا این لحظه منتشر نشده‌است.

تکذیب کتک خوردن مبارز ایرانی به خاطر یک دختر

 علی هیبتی پس از پایان مبارزه به سراغ ماریا می‌رود و در ویدیویی که به صورت ریل از حساب HFC-MMA منتشر شده، حضورا از او عذرخواهی می‌کند.

برگزار کنندگان HFC-MMA  به‌خاطر این حرکت غیر ورزشی، عذرخواهی هیبتی را کافی ندانسته، او را جریمه کرده و درآمد آن شب او را به ماریا می‌دهند. تنها این به عنوان جریمه او قید شده‌است.

 اما این خبر، یک روز بعد در یک رسانه به نام Voice of Europe با عنوان «مبارز مسلمان MMA ایرانی در تورنمنت روسیه به یک Ring Girl را به خاطر لباسش لگد زد» منتشر می‌شود و در همین خبر ادعای محرومیت مادام‌العمر او هم نوشته شده‌است.