درویش در پرسپولیس ماندنی شد

مهدی احمدی مدیرعامل عامل بانک شهر پس از عقد قرارداد امروز کنسرسیوم بانکی برای تحویل باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: ۳ عضو هیأت مدیره و مدیرعامل را طبق توافق صورت گرفته ما اعلام می‌کنیم.

او افزود: تا پایان فصل که پنج هفته باقی مانده است درویش را تغییر نمی‌دهیم.

درویش در پرسپولیس ماندنی شد