داعش جام جهانی ورزشی را تهدید کرد + تصویر

 این جام جهانی قرار است به صورت مشترک در آمریکا و هند غربی برگزار شود.

داعش جام جهانی ورزشی را تهدید کرد + تصویر