پاس گل «لژیونر جوان استقلالی» در اروپا

اللهیار صیادمنش که مدت‌ها از شرایط آرمانی خود به دور بود سرانجام به ترکیب اصلی تیم وسترلو در لیگ بلژیک برگشت و موفق شد گل تیمش برابر خنت را برای هم تیمی‌اش بسازد.