پیام احساسی رامین رضاییان برای یک استقلالی

محمد دانشگر دوران مصدومیت را پشت سر می‌گذارد و غایب سپاهان در دیدار حساس مقابل پرسپولیس نیز خواهد بود.

رامین رضاییان با انتشار یک عکس از او در استوری اینستاگرام خود نوشت: قوی باش پسر.

پیام احساسی رامین رضاییان برای یک استقلالی