واکنش تماشایی و خیره‌کننده یک دروازه‌بان در لیگ لبنان

ویدئویی از واکنش تماشایی یک دروازه بان در لیگ لبنان در فضای مجازی وایرال شده است.