گل سوم ایران به تایلند در فینال جام ملت‌های تایلند

گل سوم ایران به تایلند توسط حسن زاده را در ادامه مشاهده می کنید.