پوستر تراکتوری‌ها، سوژه هواداران استقلال شد

باشگاه تراکتور برای بازی روز چهارشنبه مقابل استقلال ، پوستری طراحی کرده که ارسلان مطهری را در حال گیتار زدن نشان می‌دهد که با واکنش هواداران استقلال روبرو شده است.

کاربر مظنون آبی در مورد این پوستر نوشت: این پوستر بیشتر برای روحیه دادن به ماست :)) من دفاع استقلال باشم اینو ببینم خیالم راحت میشه.

پوستر باشگاه تراکتور برای دیدار مقابل استقلال با عکس ارسلان مطهری