نامه محرمانه AFC به استقلال و پرسپولیس

یکی از شروط برای تیم‌های استقلال و پرسپولیس به منظور کسب مجوز حرفه‌ای پرداخت بدهی‌های خارجی و تعیین تکلیف پرونده‌هایی بود که منجر به رای صدور نهایی شده بود.

دیگر موضوعی که کنفدراسیون فوتبال روی آن در مورد این دو تیم ایرانی زوم کرده بود، تفکیک مالکیت بود. نامه فدراسیون فوتبال برای تفکیک مالکیت این دو باشگاه به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده است.

البته نامه ارسالی و نظر کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال در مورد تیم‌های ایرانی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده محرمانه است. اما بر اساس خبرهای رسیده مجوز حرفه‌ای تیم‌های استقلال و پرسپولیس از سوی این کمیته تایید شده است.

سرخابی ها

با واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی به زودی پرونده بدهی‌های دو تیم که بیشتر داخلی هستند، تعیین و تکلیف خواهد شد. هم چنین با این واگذاری مقرر شد منبعد هیچ پرونده خارجی بدون تعیین و تکلیف رها نشود. به واقع از این پس مالکان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اجازه نخواهند داد مربی و بازیکن خارجی از استقلال و پرسپولیس شکایت کنند.