وسوسه خطرناک یحیی گل‌محمدی

بعد از جدایی یحیی گل‌محمدی از پرسپولیس ، این مربی با باشگاه پرسپولیس به توافق رسید تا مطالباتش را در سه قسط دریافت کند اما با اینکه که قسط اول از سوی پرسپولیس پرداخت شد، قسط دوم و سوم پرداخت نشده است.

بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد، دیروز (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳) موعد پرداخت قسط سوم بوده است که این کار انجام نشده است. این در حالی است که بر اساس توافق طرفین، در صورت پرداخت‌نشدن قسط سوم در زمان مشخص‌شده، گل‌محمدی می‌تواند حدود پنج میلیارد تومان به عنوان جریمه دریافت کند. این یعنی اگر گل‌محمدی از پرسپولیس شکایت کند، علاوه بر پرداخت دو قسط، باید پنج میلیارد تومان هم جریمه بدهد.

وسوسه خطرناک یحیی گل‌محمدی