گرگ ایرانی عضله محبوب ایرانی‌ها را به رخ کشید

هادی چوپان قهرمان مسابقات مسترالمپیا در سال ۲۰۲۲ و آرنولد کلاسیک در سال ۲۰۲۴ تصویری جدید از خودش منتشر کرد.

چوپان در حالی فیگور جلو بازو گرفته که این عضله در نزد ورزشکاران ایرانی حسابی محبوب است و علاقه خاصی به آن دارند.

SGCM6VkYZnnW

 

dwYY2SUML37g