کارشناس داوری: بازیکن استقلال مستحق کارت قرمز بود

هادی دزفولی در خصوص نحوه قضاوت پیام حیدری در بازی حساس تراکتور و استقلال تهران، تاکید کرد: عملکرد داور در نتیجه نهایی این بازی تاثیری نداشت اما در برخی از صحنه‌ها تصمیم‌های گرفته شد که صحیح نبود و به نظر می‌رسد او اشتباه کرده است.

وی ادامه داد: در نیمه نخست، مهرداد محمدی مهاجم استقلال خطایی روی شجاع خلیل‌زاده انجام داد که مستحق کارت قرمز بود. در نیمه دوم نیز حیدری به مهرداد عبدی اخطار داد که این تصمیم نیز درست نبود، چراکه عبدی حرکتی انجام نداد که نیازمند کارت زرد باشد.

کارشناس داوری: بازیکن استقلال مستحق کارت قرمز بود

این کارشناس داوری فوتبال کشورمان تاکید کرد: یکی از مسائلی که در این بازی به چشم آمد این بود که حیدری بیش از حد با بازیکنان صحبت می‌کرد و در یک صحنه هم دیدیم با خشونت با بازیکن تراکتور حرف زد. داور باید با آرامش مسابقه را مدیریت کند که امیدوارم در بازی‌های بعدی به این مسائل دقت شود.

دزفولی گفت: در کل قضاوت او به شکلی بود که در نتیجه بازی تاثیری نداشت اما به دلیل آنچه صحبت شد نمره متوسط رو به بالا به حیدری می‌دهم.