فوری از استقلال/ علی خطیر برکناری شد

 با تصمیم هیئت مدیره باشگاه استقلال ؛ علی خطیر از سمت مدیرعاملی این باشگاه برکنار و فرشید سمیعی به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه انتخاب شد

فوری از استقلال/ علی خطیر برکناری شد