انتقاد شدید گولسیانی علیه سپاهان

 گولسیانی پس از تساوی پرسپولیس مقابل سپاهان اظهار داشت: ما در هر بازی می‌جنگیم که برنده بازی شویم ولی امروز سپاهان جوری بازی کرد که انگار نمی‌خواست برنده شود. تنها یک تیم بود که فوتبال بازی کرد و آن هم پرسپولیس بود.مدافع پرسپولیس گفت: تنها یک تیم بود که می‌خواست برنده شود و سپاهان فقط وقت تلف کرد.

به نظرم امروز دکتر ربیعی، دکتر تیم سپاهان بیشتر از همه دوید!وی ادامه داد: ۲۰ بار آمد و رفت. انگار در کیفش جادو می‌کرد. می‌آمد و بازیکن خوب می‌شد.

گولسیانی

من از سپاهان انتظار چنین رفتار و بازی نداشتم. انتظار داشتم که امروز بازی خوبی شود.۲ تیم فرصت بسازند و ۲ تیم بخواهند پیروز شوند ولی امروز سپاهان برای صفر صفر آمده بود.

گولسیانی گفت: ما همچنان یک امتیاز پایین‌تر از استقلالیم. خیلی سخت است بتوان قهرمان را پیش بینی کرد. ما همچنان شانس داریم و باید بتوانیم تمام امتیازات را کسب کنیم.