داور گول بیرانوند را نخورد

بزرگنمایی بیرانوند که می‌خواست  داور کارت زرد دوم را به فرشاد احمدزاده نشان بدهد ولی موفق نشد را مشاهده می‌کنید.