سپاهان از پرسپولیس شکایت کرد

 روابط عمومی باشگاه سپاهان درباره دلیل تصمیم خود برای شکایت متنی به شرح زیر منتشر کرده است. 

«در طول مسابقه تیم‌های سپاهان و پرسپولیس و همچنین قبل و بعد از مسابقه ، هواداران ‌تیم میزبان با استفاده از الفاظ رکیک اقدام به فحاشی نسبت به تیم سپاهان نمودند؛ این در شرایطی است که متاسفانه علی رغم تذکرات  قبلی اقدامی در خصوص جلوگیری از این رفتار  صورت نگرفت.

همچنین برخی از هواداران بانوی منتسب به تیم میزبان  اقدام به رفتارهای ناشایست در طبقه فوقانی نمودند که نیروهای امنیتی به دلیل مخاطرات رفتارهای این هواداران اقدام به تغییر محل جایگاه هواداران بانوی تیم میزبان کردند.
از همین رو باشگاه سپاهان با ارائه مستندات کامل، به نهادهای مربوطه شکایت خواهد کرد.»

 سپاهان از پرسپولیس شکایت کرد

گفتنی است باشگاه سپاهان همچنین ویدیویی از رفتار هواداران زن پرسپولیسی ضمیمه شکایت خود کرده است.