شهرداری تهران قصد خرید پرسپولیس را ندارد

عبدالمطهر محمدخانی در صفحه توییتر خود نوشت: ‌با احترام به دو تیم محبوب پایتخت و همه هواداران فوتبال، شهرداری تهران هیچ قصد و برنامه‌ای برای باشگاه‌داری و ورود به مدیریت ورزش حرفه‌ای ندارد. در عین حال به وظایف خود در ورزش همگانی، حمایت از استعدادهای برتر و هم‌چنین حمایت کلان از تیم‌های باشگاهی و ملی پایبند است.

عبدالمطهر محمدخانی در صفحه توییتر خود نوشت: ‏با احترام به دو تیم محبوب پایتخت و همه هواداران فوتبال، شهرداری تهران هیچ قصد و برنامه‌ای برای باشگاه‌داری و ورود به مدیریت ورزش حرفه‌ای ندارد. در عین حال به وظایف خود در ورزش همگانی، حمایت از استعدادهای برتر و