فیلم پاسخ عجیب بیرانوند به خبرنگاران پس برد نساجی

پاسخ عجیب بیرانوند به خبرنگاران پس از پایان بازی با نساجی !