روزبه چشمی هل‌ داد و محروم شد

روزبه چشمی به دلیل دریافت چهارمین کارت زردش در این فصل، از بازی بعد برابر فولاد محروم شد.