جریمه این سرمربی از دیه یک انسان بیشتر است!

عبدالله ویسی در واکنش به جریمه دومیلیاردی تومانی‌اش توسط کمیته انضباطی گفت: اگر آدم می‌کشتم باید ۸۰۰ میلیون دیه می‌دادم ولی چون گفتم «حفاظت اطلاعات» به فوتبال ورود کند به آقایان برخورده و ۲ میلیارد جریمه شدم!

او ادامه داد: تا FIFA و CAS دنبال این جریمه می‌روم چون هیچ کاری نکرده‌ام‌.